Cabarethuis

Een nog te verwezenlijken plan: Cabaretmuseum en Cabaretexpertisecentrum op één locatie.

"Als dat Cabarethuis er komt, verhuis ik die kant op."
Erik van Muiswinkel

De website is ontwikkeld (door Ambitions), maar nog niet actief.

Cabaretexpertisecentrum

Tienduizenden geluidsregistraties en beeldopnamen en theaterboeken door Frank Verhallen verzameld vanaf de jaren zeventig. Deze particuliere bibliotheek en mediatheek bevinden zich nu in twee grote ruimtes op de bovenverdieping van de Verkadefabriek. De collectie staat ter beschikking van de cabarethistoricus zelf voor zijn colleges en onderzoek, maar is op afspraak ook toegankelijk voor derden. Ga naar contact.