Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. 

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2024202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 18 - 37. Om wat beesten dieren aandoen [18/22]

zaterdag 06 mei 2023

Het kost veel moeite om de achteruitgang van de gruttostand in Nederland te stoppen. Omdat een groot deel van de wereldpopulatie in Nederland broedt, heeft deze achteruitgang een direct effect op de wereldpopulatie. Daarom staat de grutto op alle nationale en internationale lijsten die aandringen op meer bescherming voor deze weidevogel. In 2015 lieten wetenschappers al weten dat de grutto op uitsterven staat.
In november 2020 werd het zogenaamde ‘Aanvalsplan-Grutto’ aangeboden aan minister Carola Schouten van LNV. Dit werd later ondersteund door een petitie ondertekend door zo'n 85.000 personen en aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Het is niet meegenomen in het regeerakkoord; het ligt ergens op een te hoge plank of in een diepe onderste la.


De prachtige grutto overwintert in Afrika en komt begin maart helemaal naar Nederland om in de graslanden zijn nesten te bouwen. Boeren krijgen het dringende verzoek te wachten met maaien tot juni en… trekken zich er niks van aan. 


Ik liep woensdag met onze honden in onze prachtige natuur, waar de boeren al hun weilanden alweer hebben gemaaid, omdat het ze geen moer interesseert. Alleen waar ik rondkijk al vele kilometers weg, dus ook honderden nesten. En niemand die de beesten stopt...

Archief 2023