Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. 

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2024202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 16 - 23. Om wat beesten dieren aandoen [7/22]

maandag 17 april 2023

We lezen het goed: Nederland verzet zich tegen Europese plannen om Natura-2000-gebieden nog beter te beschermen, want ‘Brussel houdt niet genoeg rekening met de sociaal-economische impact’. Zie je, daar het kabinet alweer: liever de zieltjes (lees: stemmen) winnen van de visser dan de natuur een dienst bewijzen. 


Van de NOS-Nieuwssite vandaag:

Nederland verzet zich tegen plannnen uit Brussel om zogeheten bodemverstorende visserij in Natura 2000-gebieden aan banden te leggen. Het kabinet is 'zeer kritisch' over het EU-voorstel, schrijft minister Adema van Visserij aan de Tweede Kamer. Volgens de minister ontbreken in het plan, dat in Nederland de garnalenvisserij treft, onderbouwing en nuance.

De Europese Commissie presenteerde in februari een actieplan dat bodemverstorende visserij in beschermde gebieden tot 2030 stapsgewijs verbiedt. Ook wil Brussel dat de visserijsector energie-efficiënt wordt en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Op dit moment is 30 procent van de Noordzee beschermd natuurgebied; in 5 procent mag niet op de bodem worden gevist. De commissie wil met de maatregelen tegen de zogeheten bodemberoerende visserij onder meer bereiken dat er meer vissoorten in zee terugkeren.

Volgens Adema gaat het EU-plan voorbij aan verschillen tussen andersoortige delen van de zee en diverse visserijtechnieken. 'Het is voor het kabinet van belang dat voor dergelijke maatregelen een gedegen inzichtelijke onderbouwing wordt gegeven en die ontbreekt.'

Verder vindt het kabinet dat Brussel niet genoeg rekening houdt met de sociaal-economische impact. Vooral op de kustgemeenschappen en de garnalen- en schelpdierensector. 'Die verdwijnen mogelijk als gevolg van de voorgestelde maatregelen.'

Aangespoord door een meerderheid van de Tweede Kamer gaat minister Adema in Europa medestanders zoeken tegen het plan. Eerder kwamen al kritische geluiden uit Frankrijk, Duitsland, België en Spanje.

Archief 2023