Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 16 - 22. Om wat beesten dieren aandoen [6/22]

zondag 16 april 2023

Nóg meer dierenleed
Neem je verantwoordelijkheid: eet geen vlees!

Vanavond op de webite van de NOS:

Vanaf volgend jaar gaat de overheid optreden tegen slachthuizen die varkens van verschillende boerderijen bij elkaar plaatsen. Dit zou tot gevechten tussen varkens leiden, die daardoor vlak voor de slacht verwondingen oplopen en 'onnodig lijden', zo stelt stichting Wakker Dier. De dierenwelzijnsorganisatie diende een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die nu zegt per augustus 2024 te gaan optreden tegen het 'mengen' van varkens.

Verschillende wetten verbieden al langer om varkens bij elkaar te plaatsen als het risico bestaat dat hun 'welzijn' wordt geschaad. De NVWA laat weten bekend te zijn met het mengen van varkens en het zelfs als 'staande praktijk' te beschouwen. ‘Wij staan in de slachthuizen en zien wat er gebeurt’, zegt Jan Willem van der Ham, divisiehoofd inspectie bij de NVWA.

Waarom greep hij dan niet in? Van der Ham: ‘Het gaat niet om het wel of niet weten dat het gebeurt. Het gaat over het beoordelen van de situatie. Wat valt er binnen of buiten de wettelijke normering voor het toevoegen van stress, spanning of leed?’ Na de interventie van Wakker Dier liet de NVWA zich juridisch en wetenschappelijk adviseren. ‘De uitkomst daarvan is dat daar toch een probleem zit, dus daar gaan we tegen optreden’, zegt Van der Ham.

In de wet staat dat dieren niet in vermijdbaar contact mogen komen met onbekende dieren. In een andere wet staat dat aan een eenmaal gevormde groep gespeende varkens geen varkens mogen worden toegevoegd. Volgens Liesbeth Bolhuis, universitair hoofddocent bij Wageningen University, is de kans dat varkens gaan vechten als ze 'gemengd' worden vrijwel 100 procent.

Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier, is ‘hartstikke blij dat de NVWA erkent dat je varkens dit niet aan kunt doen en dat het in de wet staat. Tot nu toe wilden ze daar nog niet aan.’

De centrale organisatie voor de vleessector is niet blij dat de NVWA gaat ingrijpen. Dé van de Riet, woordvoerder van de organisatie, ziet geen juridische en wetenschappelijke basis voor het handhavingsbesluit. Van de Riet noemt het wetenschappelijke bewijs ‘flinterdun’. En aantal van zijn leden gaat in beroep.

Maar er is wel degelijk overtuigend wetenschappelijk bewijs dat het mengen van varkens stressvol is en voor onnodig lijden zorgt, zegt Bolhuis van Wageningen University. ‘Er zijn heel veel studies naar gedaan. Je ziet het aan de stresshormonen, aan het gedrag. Het staat buiten kijf dat mengen stressvol is, zelfs voor de varkens die niet meedoen aan de gevechten.’

Slachthuizen hebben tot 15 augustus 2024 de tijd om hun werkwijze aan te passen aan het handhavingsbesluit van de NVWA, pas daarna worden er boetes uitgedeeld. Stichting Wakker Dier vindt deze overgangstermijn te lang en gaat ertegen in beroep.

Het is niet de eerste keer dat Wakker Dier handhaving van dierenwelzijnswetten en regels afdwingt. In iets meer dan de helft van de gevallen krijgt de stichting van de NVWA gelijk en wordt hun handhavingsverzoek gehonoreerd. Zo moeten kalveren na een handhavingsverzoek van Wakker Dier bijvoorbeeld beter beschermd worden tegen hittestress.

 

Archief 2023