Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. 

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2024202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 15 - 21. Om wat beesten dieren aandoen [5/22]

zaterdag 15 april 2023

Besluiteloosheid… Maatregelen uitstellen, ook al staat het water aan de lippen. Dát is hoe Nederland bestuurd wordt. Vandaag, in Trouw, hiervan weer een voorbeeld:


Het Rijk en provincies worden het al 2,5 jaar niet eens over de financiering van een reddingsplan voor de grutto. Daardoor blijft 68 miljoen euro uit een pot voor Europees landbouwbeleid ongebruikt op de plank liggen. En ondertussen blijft het aantal grutto's dalen.Foto: Arie Jan van Termeij
Sinds de jaren 70 is het aantal grutto's in Nederland sterk afgenomen. In 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu zijn dat er nog 25.000. Onder anderen oud-minister Pieter Winsemius zette daarom vier jaar geleden het 'Aanvalsplan Grutto' op.
Daarmee kunnen boeren een vergoeding krijgen voor het compenseren van productieverlies door zwaar agrarisch natuurbeheer. Zo moeten boeren om de weidevogel te beschermen kruiden tussen het gras op hun land zaaien, minder en anders bemesten en mogen ze pas maaien als de jonge vogels kunnen wegvliegen.

Maar een patstelling tussen het Rijk en de provincies blokkeert dit reddingsplan al 2,5 jaar, zegt Winsemius. Er kan niets met het geld worden gedaan, omdat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie de kosten op langere termijn moet betalen. "Het is belachelijk. We hopen nu dat ze het de komende zomer eindelijk eens worden", aldus Winsemius.


Komende zomer… Wéér een jaar later en duizenden grutto’s minder…

Archief 2023