Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 31 - 62, Rotondeonzin

zondag 31 juli 2022
Daar staat geen onzin vlak bij huis, want driekwart van onze lucht bestaat uit stikstof en is dus niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn verbindingen van stikstof in de lucht die juist wèl schadelijk zijn, zoals bovenal veroorzaakt door de veestapel, die minstens moet halveren, om nog maar niet te spreken over het dierenleed dat deze industrie veroorzaakt. 

De luchtvaart is ook een probleem door de uitstoot door brandstofmotoren met stikstofoxiden en diezelfde boeren gebruiken dat graag als argument. Maar van die stikstof slaat niet veel neer in natuurgebieden, omdat een vliegtuig na het opstijgen zo snel weg is dat de uitstoot ter plaatse beperkt is. De rest raakt tijdens de vlucht verdund en slaat dan over een veel groter oppervlak neer.

De slogan Zonder stikstof geen leven getuigt dus niet van (het momenteel toch al ver te zoeken) boerenverstand, net zomin als Zonder zuivel geen leven en Zonder vlees geen leven.
Milieu- en dierwelzijnbewuste mensen gingen met de tijd mee en investeerden in het ontwikkelen van alternatieve producten met bijvoorbeeld soja (helaas melkveeboeren) en kwamen met productielijnen zoals die van de Vegetarische slager (helaas koeien-, varkens- en kippenboeren).

Verstandiger dus: Onder onze stikstof geen leven – ja, dat is wat er moet staan.
 

Archief 2022