Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 45 - 108. Dolfijnenleed in 150 woorden

zaterdag 13 november 2021

Wij zeggen steeds dat je over honderd jaar niet meer kunt uitleggen dat er een tijd bestond dat mensen dieren doodden als hobby en dat er een wereldwijde industrie bestond voor het slachten van dieren ter consumptie. Hopelijk krijgen we gelijk.
Lees net dat onlangs op de Deense Faeroër-eilanden in één weekeinde meer dan veertienhonderd dolfijnen zijn gedood. Het vorige dieptepunt was in 1940, toen er ruim twaalfhonderd stierven. Gemiddeld zijn het er tijdens de jaarlijkse massaslachting zo’n zeshonderd.
De walvisvaart van de eilanden noemt de aantallen ‘buitensporig’ en stelt dat er een inschattingsfout is gemaakt. Het hadden er ‘slechts’ tweehonderd mogen zijn. 
Naar aanleiding van de laatste slachting hield een lokale publieke omroep een enquête onder de bevolking. Vraag: houden we deze traditie in stand? Iets meer dan de helft wil het niet. Is dat hoopvol? Nee, want meer dan dertig procent houdt het ‘goede gebruik’ graag ‘in ere’. 

Archief 2021