Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 8 - 18. Lijden. Ja, er wordt geleden

zondag 21 februari 2021

Drie pluimveebedrijven in Brabant worden volledig geruimd omdat er bij een van de bedrijven vogelgriep is vastgesteld. In totaal worden meer dan 130.000 kippen afgemaakt.


Dat zijn de eerste twee zinnen uit het persbericht. Met twee keer de lijdende vorm [*]. Wat een invoelingsvermogen van de persafdeling: zo inspelen op wat lijden is. Maar… dat zal het wel weer niet zijn; eerder taalkundig redeneren als een kip zonder kop. 

130.000 kippen hebben geluk gehad: inmiddels kwam er een einde aan hun lijdende levensvorm. Wees er als de kippen bij, ruim de rest zo spoedig mogelijk en verbied welke doorstart dan ook. Vlees eet een verstandig mens niet (meer); kip en – ik bedoel: klip en klaar.


 

Bram Vermeulen: Een goed gesprek (zeefdruk)

[*]
Voor het gezegde van een zin in de lijdende vorm gebruikt de schrijver het hulpwerkwoord ‘worden’ en een passief deelwoord. Dus: Drie pluimveebedrijven in Brabant worden geruimd, terwijl de actieve vorm is: Brabant ruimt drie… En passief: er worden meer dan 130.000 kippen afgemaakt, tegenover actief: het afmaken van 130.000 kippen is daardoor onafwendbaar.


Ik kan nog wel ever verder taalkundig leiden, maar het lijden wordt er (!) – nee, de dieren lijden er niet minder door.


Archief 2021