Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 50 - 110. Biesbosch

zondag 13 december 2020Fotograaf Arie Jan van Termeij liep deze zaterdagmiddag in de Biesbosch te fotograferen en schoot er onder meer dit beeld van een loerende buizerd. Hij zocht verder met zijn camera en zag opeens twee heel andere vogels op een dijk lopen. Met drie honden en natuurlijk zag hij meteen dat wij die onbespied gewaanden waren. Daaraan danken we deze kiek.Wij wandelen wekelijks wel een keer in de Biesbosch, maar meestal ’s morgens voor dag en dauw. Nu waren we er pas ‘s middags omdat om 14 uur de presentatie plaatshad van een prachtig boek over de Biesbosch.


In Avifauna van de Biesbosch beschrijven vijf kenners van het gebied het recente voorkomen en de ontwikkeling van alle (328) waargenomen vogelsoorten, evenals ruim honderd jaar vogelhistorie, gebaseerd op tellingen, publicaties en ander archiefmateriaal. Dat alles toegelicht met kaarten en grafieken. Het boek gaat daarnaast diep in op de relatie tussen het beheer en de vogelveranderingen en het belang van de Biesbosch op landelijke schaal. 570 pagina’s dik en 638 foto’s rijk.

Twee van de schrijvers vertelden me zaterdagmiddag dat de eerste druk direct was uitverkocht, dat de tweede in januari verschijnt, maar dat ook daar meer vraag dan aanbod voor is. Goed dat de Biesbosch onder natuurliefhebbers zo enorm leeft. Uit het persbericht:
In ruim een eeuw tijd veranderde de mens dit unieke zoetwatergetijdengebied en de omliggende polders. De griend- en rietcultuur gingen verloren en door de afsluiting van het Haringvliet verdween het grote verschil tussen eb en vloed. Er kwamen spaarbekkens, het landgebruik in de polders intensiveerde en het stedelijk gebied breidde uit. Landbouwgrond werd afgegraven en deels op de rivieren aangesloten. De vogelstand bewoog mee. Grote Karekiet en Kwartelkoning verdwenen. De Blauwborst vierde tijdelijk grote successen, de Cetti’s Zanger begon een spectaculaire opmars. Tegenwoordig verblijven er ’s winters tienduizenden ganzen waar de Zeearend op jaagt. Visarenden brengen er hun jongen groot.

Wat een voorrecht voor ons in die omgeving te zijn gaan wonen.


Voor het bestellen van het boek: zie hier.

Archief 2020