Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 38 - 267. 16 of 1?

dinsdag 24 september 2019


Wie goed is in taal, is ook goed in rekenen. Velen zullen me tegenspreken, dus ik specificeer: wie goed is in taalkunde (met name grammatica) is goed in wiskunde. In mijn geval leidde dat ertoe dat ik jaren achtereen bevoegd leraar Nederlands, maar ook onbevoegd leraar wiskunde was. 

Maar daar gaat dit stukje niet over. Op Twitter schijnt er deze zomer weredlwijd heel wat te doen te zijn over een som van een Koreaanse wiskundeliefhebber. Namelijk deze:

8 : 2(2 + 2) = ?

Laten we die even oplossen.

De som die tussen haakjes staat, moet apart gemaakt worden. 
Dan staat er: 8 : 2(4).

Wat tussen haakjes staat, moet, als het eerste haakje vastzit aan het cijfer, vermenigvuldigd worden met het voorafgaande. En nu komt het belangrijkste: wat doen we het eerst:
8 : 2 = 4 x (2 + 2 =) 4 = 16 of 
8 : 2 x (2 + 2 =) 4 = 1?

Daarvoor hebben we het ezelsbruggetje Meneer Van Dalen Wacht op Antwoord geleerd: de volgorde MVDWA. En dus komt (na Machtverheffen en vóór Worteltrekken en Aftrekken) eerst Vermenigvuldigen en dan pas Delen
Dus de enige juiste uitkomst is de tweede: 8 : [2 x (2 + 2 =) 4 = ] 8 = 1.

Toch geven de meeste Twitteraars de andere uitkomst: 16. En een Nederlandse wiskundige, die het overigens eens is met de uitkomst 1, schrijft dat zij de som maakte met verschillende rekenmachines: "Mijn Casio geeft als antwoord 1, maar mijn rekenmachine van Texas Instruments komt uit op 16." Tevens adviseert zij de som beter op te schrijven. Bijvoorbeeld zo:
8 : (2[2 + 2]).

En wat vindt Meneer Van Dalen ervan? Vast wat hij er al van vond: MVDWA.

Archief 2019