Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. 

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2024202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 38 - 267. 16 of 1?

dinsdag 24 september 2019


Wie goed is in taal, is ook goed in rekenen. Velen zullen me tegenspreken, dus ik specificeer: wie goed is in taalkunde (met name grammatica) is goed in wiskunde. In mijn geval leidde dat ertoe dat ik jaren achtereen bevoegd leraar Nederlands, maar ook onbevoegd leraar wiskunde was. 

Maar daar gaat dit stukje niet over. Op Twitter schijnt er deze zomer weredlwijd heel wat te doen te zijn over een som van een Koreaanse wiskundeliefhebber. Namelijk deze:

8 : 2(2 + 2) = ?

Laten we die even oplossen.

De som die tussen haakjes staat, moet apart gemaakt worden. 
Dan staat er: 8 : 2(4).

Wat tussen haakjes staat, moet, als het eerste haakje vastzit aan het cijfer, vermenigvuldigd worden met het voorafgaande. En nu komt het belangrijkste: wat doen we het eerst:
8 : 2 = 4 x (2 + 2 =) 4 = 16 of 
8 : 2 x (2 + 2 =) 4 = 1?

Daarvoor hebben we het ezelsbruggetje Meneer Van Dalen Wacht op Antwoord geleerd: de volgorde MVDWA. En dus komt (na Machtverheffen en vóór Worteltrekken en Aftrekken) eerst Vermenigvuldigen en dan pas Delen
Dus de enige juiste uitkomst is de tweede: 8 : [2 x (2 + 2 =) 4 = ] 8 = 1.

Toch geven de meeste Twitteraars de andere uitkomst: 16. En een Nederlandse wiskundige, die het overigens eens is met de uitkomst 1, schrijft dat zij de som maakte met verschillende rekenmachines: "Mijn Casio geeft als antwoord 1, maar mijn rekenmachine van Texas Instruments komt uit op 16." Tevens adviseert zij de som beter op te schrijven. Bijvoorbeeld zo:
8 : (2[2 + 2]).

En wat vindt Meneer Van Dalen ervan? Vast wat hij er al van vond: MVDWA.

Archief 2019