Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 35 - 250. Dierenleven [33/52]

zaterdag 07 september 2019Ik lees zojuist (het is woensdag 24 juli als ik dit schrijf) dat de watertekorten die vorige zomer ontstonden door de droogte nog steeds niet zijn aangevuld. Nu Nederland daarbovenop te maken heeft met tropische temperaturen, loopt een aantal diersoorten het gevaar om uit te sterven.

Welke? Veel meer dan ik hieronder noem.
1. De kleine heivlinder kan nauwelijks nectar vinden, omdat bloemen niet tot bloei komen op de extreem droge hoge zandgronden van Nederland. Vorige zomer overleefde een groot aantal van de rupsen het al niet door het gebrek aan voeding. Weer een droge zomer kan de genadeklap van deze diersoort betekenen, waarschuwt de Vlinderstichting.
2. Vogels met jongen, die niet ver uit de buurt van hun nest willen gaan, dus zich onder dakpannen of in nestkasten vestigen. Omdat het op de plekken extreem heet wordt, lopen die volgens de Vogelbescherming extra gevaar.
3. Natuurmonumenten ziet problemen voor de kamsalamander, die waarschijnlijk binnen twee of drie jaar tijd uitsterft. En voor de das: “Dat was jaren geleden ook het te verwachten lot. Maar de das heeft het toen gered. Nu verkeert het dier opnieuw in de problemen. Het dieet van de das bestaat voor het overgrote deel uit regenwormen. Deze graven zich nu zo diep in het zand op zoek naar water, dat de das ze niet kan vinden."

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wij hebben vlinderstruiken, maar er zijn geen vlinders; het is zo warm dat de mussen van het dak zouden moeten vallen, maar er zijn al jaren geen mussen meer...
 

Archief 2019