Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 35 - 250. Dierenleven [33/52]

zaterdag 07 september 2019Ik lees zojuist (het is woensdag 24 juli als ik dit schrijf) dat de watertekorten die vorige zomer ontstonden door de droogte nog steeds niet zijn aangevuld. Nu Nederland daarbovenop te maken heeft met tropische temperaturen, loopt een aantal diersoorten het gevaar om uit te sterven.

Welke? Veel meer dan ik hieronder noem.
1. De kleine heivlinder kan nauwelijks nectar vinden, omdat bloemen niet tot bloei komen op de extreem droge hoge zandgronden van Nederland. Vorige zomer overleefde een groot aantal van de rupsen het al niet door het gebrek aan voeding. Weer een droge zomer kan de genadeklap van deze diersoort betekenen, waarschuwt de Vlinderstichting.
2. Vogels met jongen, die niet ver uit de buurt van hun nest willen gaan, dus zich onder dakpannen of in nestkasten vestigen. Omdat het op de plekken extreem heet wordt, lopen die volgens de Vogelbescherming extra gevaar.
3. Natuurmonumenten ziet problemen voor de kamsalamander, die waarschijnlijk binnen twee of drie jaar tijd uitsterft. En voor de das: “Dat was jaren geleden ook het te verwachten lot. Maar de das heeft het toen gered. Nu verkeert het dier opnieuw in de problemen. Het dieet van de das bestaat voor het overgrote deel uit regenwormen. Deze graven zich nu zo diep in het zand op zoek naar water, dat de das ze niet kan vinden."

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wij hebben vlinderstruiken, maar er zijn geen vlinders; het is zo warm dat de mussen van het dak zouden moeten vallen, maar er zijn al jaren geen mussen meer...
 

Archief 2019