Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering. 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 31 - 217. Wigman laat na [2]

maandag 05 augustus 2019
Vervolg van hier.


Het colofon:

GK ging ter perse op 30 maart 2014, de dag dat Gerrit Komrij zeventig zou zijn geworden. Het eerste exemplaar werd op 11 april 2014 in Utrecht aangeboden aan Charles Hofman (Komrij’s partner, FV).

GK werd in opdracht van Het Tillenbeest gezet uit de Baskerville en gedrukt op Munken Pure Rough door drukkerij Mostert te Leiden. 

Het vignet op het omslag is van Helmut Salden en is afkomstig uit de collectie van het Gerrit Komrij Huis.

De eenmalige oplage van
GK bedraagt 150 Arabisch genummerde exemplaren en 50 exemplaren hors commerce.


Met elf gedichten, in alfabetische volgorde opgenomen, van Onno Blom, Chrétien Breukers, Remco Campert, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Frank Koenegracht, Ramsey Nasr, Ilja Leonard Pfeijffer, Alexis de Roode, Rob Schouten en natuurlijk Menno Wigman. 

Archief 2019