Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) verandert 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2020 (deel 1: A-L en deel 2: M-Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 9 uur.

Week 31 - 217. Wigman laat na [2]

maandag 05 augustus 2019
Vervolg van hier.


Het colofon:

GK ging ter perse op 30 maart 2014, de dag dat Gerrit Komrij zeventig zou zijn geworden. Het eerste exemplaar werd op 11 april 2014 in Utrecht aangeboden aan Charles Hofman (Komrij’s partner, FV).

GK werd in opdracht van Het Tillenbeest gezet uit de Baskerville en gedrukt op Munken Pure Rough door drukkerij Mostert te Leiden. 

Het vignet op het omslag is van Helmut Salden en is afkomstig uit de collectie van het Gerrit Komrij Huis.

De eenmalige oplage van
GK bedraagt 150 Arabisch genummerde exemplaren en 50 exemplaren hors commerce.


Met elf gedichten, in alfabetische volgorde opgenomen, van Onno Blom, Chrétien Breukers, Remco Campert, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Frank Koenegracht, Ramsey Nasr, Ilja Leonard Pfeijffer, Alexis de Roode, Rob Schouten en natuurlijk Menno Wigman. 

Archief 2019