Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan vier boeken in voorbereiding.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 20222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, altijd begint vóór vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. En gezien mijn langdurige bestaan als avondmens - met beroepen als theaterjournalist, -programmeur- en directeur - lagen einde en begin vaak dicht bij elkaar en ze hebben elkaar ook dikwijls overlapt. Dan duurde de dag minstens 48 uur. Ik zie dat overigens niet als ijverige verdienste, maar als gelukkige bijkomstigheid. "Maar de slaap die je mist, gaat wel ten koste van je levensduur", voorspelde een arts mij ooit. Dat betekent: tien jaar minder geslapen, tien jaar minder geleefd? Geen win-winsituatie dus.

Week 24 - 171. Buig mee voor P [2/2]

donderdag 20 juni 2019

Vervolg van gisteren.


De Commensaal, De Grenadiertjes, Sneker café, Zusters Karamazov – Van Muiswinkel zingt ze allemaal. 
Net zoals Elfstedentocht, Hoog bezoek, Knolraap en lof, schorseneren en prei, Het land is moe, Literatuur, Markt, Mond, Het mooie oude ambacht (Bonenpikster), Oren, Sinterklaaslied en Veerpont (Heen en weer). En ook klinken de twee liederen waarmee ik dit Drs. P-blokje besluit. Odes aan het rijmgenie. In Goed nieuws is het rijmschema in de coupletten abcddcbaefef, waardoor het nauwelijks opvalt dat die eerste acht van twaalf regels zo consequent rijmen. In Orgaan is het ababcbcb (couplet 1) ebebfbfb (couplet 2) gbgb – et cetera. Met andere woorden: zeven strofen achtereen een en dezelfde rijmklank in de even regels. En wat de inhoud betreft: Orgaan is natuurlijk het geslachtsorgaan. Wie verzint: Het is wat malser en wat rechter dan een banaan; voor vruchtensla heeft men er echter maar weinig aan, die is heel wat meer dan alleen Koning van het Rijm!

Archief 2019