Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 22 - 157. Verstrooid papier

donderdag 06 juni 2019
Ik noemde de uitgave onlangs in een boekbespreking (lees hier) en beloofde erop terug te komen: Verstrooid papier (2012). 

René Franken van het Antwerpse Antiquariaat Demian verzamelt opmerkelijke gedrukte en beschreven papiertjes, foto’s en ander verstrooid papier dat hij vindt in de door hem aangekochte boeken. Wat een goed idee.

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van zijn antiquariaat besloot hij een boekuitgave te maken met een selectie uit wat lezers in boeken achterlieten. En hij vroeg 91 schrijvers en kunstenaars die bij Demian over de vloer komen om bij zo’n verstrooid papier een tekst of illustratie te maken. Dat leidde tot een prachtig gebonden boek met steeds op de linkerpagina een afdruk (veelal in kleur) van het verstrooid papier en aan de rechterkant de kunstzinnige reactie daarop. In alfabetische volgorde: van de Brits-Vlaamse tekenaar Nick Andrews tot de Nederlands-Vlaamse auteur Willem van Zadelhoff, maar ook ons bekendere namen, onder wie Jeroen Brouwers, Remco Campert en Kees van Kooten.  
 Joost Decorte schreef dus een gedicht bij een achtergelaten foto. De komende dagen kies ik nog vier andere door verstrooide prentbriefkaarten (Patrick Conrad en Andy Fierens) en advertenties (Willem M. Roggeman en Michaël Vandebril) geïnspireerde dichters - geen van hen kwam eerder in Gedicht Gedacht aan het woord.

Archief 2019