Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 21 - 152. Leve de Poëzie [1/2]

zaterdag 01 juni 2019

Het waren (tussen april 2017 en april 2019) wekelijkse columns in het Parool. Geschreven door Hans en Monique Hagen. Twee jaar lang waren zij de Nederlandse Kinderboekenambassadeurs, die aan iedereen die het (niet) wilde horen, vertelden dat lezers gezonder en gelukkiger zijn dan niet-lezers

Het was telkens weer een genot om te lezen hoe zij hun liefde voor literatuur in het algemeen en poëzie in het bijzonder overbrachten op kinderen en volwassenen. En dat deden ze niet alleen via het werk van beroemde kinderdichters als Willem Wilmink, Annie M.G. Schmidt, Koos Meinderts, Ted van Lieshout, Joke van Leeuwen en natuurlijk zijzelf, want ook echte dichters als Ida Gerhardt, Herman Gorter, Hadwijch (Ic groete dat ik minne…). J.J. Slauerhoff en Leo Vroman kwamen aan bod. Speels, vrolijk, grappig en altijd zeer persoonlijk en met grote kennis van zaken. 
Waarom begin ik erover? Omdat zij het stokje van het Kinderboekenambassadeurschap na die twee jaar overgeven met de bundeling van een ruime keuze uit die columns, geïllustreerd door Maartje Kuiper. Titel Poëzie Hardop (Je moet blijven voorlezen, ook als je kind het zelf al kan.). Ondertitel: 35 columns met 95 gedichten van 65 dichters. Onmisbaar op elk bureau van de literatuurdocenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en nog onmisbaarder op elke keukentafel waar dan ook. Of om Drs. P te citeren:

Het goede boek – je kunt het zomaar kopen
Je neemt het mee, je zet het in een kast
Het zal je nimmer voor de voeten lopen
Maar legt, zodra je wilt, een wereld open
En daarin ben je dan zijn eregast

Dat gedichtje staat er ook in, net zoals dit (geschreven door Paul van Oevelen):
 En – tot slot – dit prachtgedichtje van Anke Herder, afkomstig uit De poëziegids, inspiratiebronnen voor poëzielessen.
 

 
Leve de poëzie! 

Archief 2019