Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 21 - 149. Dierenleven [9/9]

woensdag 29 mei 2019Ben er trots op hier te wonen te midden van de ganzen. Ik schreef er al vaker over op deze plek. En nu (als lk dit schrijf is het woensdag 15 mei) lees ik dit persbericht. Ik kort het in: 

De provincie Zuid-Holland mag beginnen met het doden van duizenden ganzen. De Raad van State heeft in hoger beroep bepaald dat er geen andere oplossing is omdat de vogels overlast veroorzaken voor het vliegverkeer en de boeren. […]

De rechtbank vond vorig jaar nog dat er geen reden was om de duizenden grauwe en Canadese ganzen te bejagen. Toen was het oordeel dat de provincie […] ‘onvoldoende’ had aangetoond dat er schade en gevaar was. Maar de Raad van State oordeelt in beroep nu anders omdat Zuid-Holland onder meer duidelijk maakte dat de vogels elk jaar voor tonnen schade aanrichten aan landbouwgewassen. Daarnaast vindt de Raad van State ook dat er een gevaar is voor de vliegtuigen van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. […]

Dit jaar en volgend jaar mag vanaf 15 mei tot en met 31 juli de provincie […] de ganzen vangen met vangkooien en netten. Daarna worden ze vergast met CO2 in een container. Het is nog onduidelijk wat er daarna met de ganzen gebeurt.

Geen andere oplossing… De jacht start vandaag…
Vanochtend wees ik De Liefste gepassioneerd op de honderden foeragerende ganzen vlak bij ons huis. Vanaf nu moet ik jaarlijks tweeënhalve maand achtereen de ogen sluiten om geen getuige te zijn van het vangen en… – van het voorbereiden van massamoord. Ik schaam me diep.

Archief 2019