Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 21 - 149. Dierenleven [9/52]

woensdag 29 mei 2019Ben er trots op hier te wonen te midden van de ganzen. Ik schreef er al vaker over op deze plek. En nu (als lk dit schrijf is het woensdag 15 mei) lees ik dit persbericht. Ik kort het in: 

De provincie Zuid-Holland mag beginnen met het doden van duizenden ganzen. De Raad van State heeft in hoger beroep bepaald dat er geen andere oplossing is omdat de vogels overlast veroorzaken voor het vliegverkeer en de boeren. […]

De rechtbank vond vorig jaar nog dat er geen reden was om de duizenden grauwe en Canadese ganzen te bejagen. Toen was het oordeel dat de provincie […] ‘onvoldoende’ had aangetoond dat er schade en gevaar was. Maar de Raad van State oordeelt in beroep nu anders omdat Zuid-Holland onder meer duidelijk maakte dat de vogels elk jaar voor tonnen schade aanrichten aan landbouwgewassen. Daarnaast vindt de Raad van State ook dat er een gevaar is voor de vliegtuigen van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. […]

Dit jaar en volgend jaar mag vanaf 15 mei tot en met 31 juli de provincie […] de ganzen vangen met vangkooien en netten. Daarna worden ze vergast met CO2 in een container. Het is nog onduidelijk wat er daarna met de ganzen gebeurt.

Geen andere oplossing… De jacht start vandaag…
Vanochtend wees ik De Liefste gepassioneerd op de honderden foeragerende ganzen vlak bij ons huis. Vanaf nu moet ik jaarlijks tweeënhalve maand achtereen de ogen sluiten om geen getuige te zijn van het vangen en… – van het voorbereiden van massamoord. Ik schaam me diep.

Archief 2019