Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 20 - 142. Dierenleven [8/9]

woensdag 22 mei 2019

Vervolg van hier.

Ik had het verschil nog niet gezien, maar een trouwe lezer wees mij erop dat deze beesten alpaca’s zijn en geen lama’s. Dat er een hele industrie rondom die dieren is, lees ik nu pas. Nederland telt op dit moment al honderddertig boerderijen met minimaal tien alpaca's. Een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. In totaal zijn er in Nederland ruim tweeduizend alpaca’s.
Voornaamste reden – en dat is toch wel zorgelijk – is het knuffelgehalte van de alpaca. Schrik niet: mensen kunnen op die boerderijen met de alpaca's wandelen, ze knuffelen en – wel ja – men doet zelfs aan yoga in weides vol alpaca's.


We zijn helemaal gek geworden. 

Archief 2019