Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 13 - 93. Cartooning Syria

woensdag 03 april 2019
Net uit: Cartooning Syria, met politieke prenten waar je zelden om kunt lachen, daarvoor zijn ze te indringend. En misschien is dat maar beter ook gezien het lijden van de Syrische bevolking tijdens de acht jaar durende oorlog. 
28 Syrische tekenaars in het ene hoofdstuk en werk van Nederlandse, Vlaamse en Noorse tekenaars in het andere. Onder de laatsten Tjeerd Royaards, in wiens prent we de verdronken peuter Aylan weer op het strand zien liggen – een beeld dat nooit meer weggaat, ook nooit meer weg mag… Daarnaast (Engelstalige) bijdragen over de tekenaars en over de gevaren die zij lopen. Velen leven inmiddels dan ook in ballingschap. In 2013 werd tekenaar Akram Raslan gearresteerd en vermoord. Twee jaar later waagde de gerenommeerde Syrische tekenaar Ali Ferzat het om de Syrische president herkenbaar te bespotten met deze prent: Assad die ervandoor gaat en een lift krijgt van de (toen nog op de vlucht zijnde) Libische leider Gaddafi. 

Niet veel later vond men Ferzat zwaargewond langs de snelweg bij Damascus. De waarschuwing was duidelijk, want zijn handen waren verbrijzeld. 
Maar… het bracht de cartoonisten niet tot zwijgen, ook Ferzat niet. Assad heeft de oorlog gewonnen, het volk heeft verloren. Maar de strijd is nog niet gestreden, draagt Ferzat hoopvol uit. Hij tekende een specht die met zijn met potlood (!) gewapende snavel het standbeeld van de oorlogszuchtige leider omver tikt. 
Het gaat net zo langzaam als met diplomatie en alleen de kogel is sneller, maar... het gebeurt! 

 

 

Archief 2019