Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 10 - 74. Marijke [2/2]

vrijdag 15 maart 2019

Vervolg van gisteren.

Het optreden waarin Marijke Boon vertelt over Hugo Claus was in 2013 tijdens Saint-Amour, het jaarlijkse muzikaal-literaire evenement van de Belgische stichting Behoud de Begeerte. Marijke Boon zag Claus er optreden in 1990, tijdens de eerste editie, toen zij beiden behoorden tot de schrijvers en beeldend kunstenaars die literair uiting kwamen geven aan liefde en begeerte.

In 2013 was Marijke Boon er dus weer bij. Op deze avond voor Hugo Claus – vijf jaar na zijn dood – vertelt zij ook aan haar publiek welk lied van haar het favoriete lied van de dichter was, want dat vertelde hij haar zelf die avond in 1990. Met dat lied sluit zij haar optreden in 2013 dan ook af. 
Ruim vijftien minuten Marijke Boon, met Hiephiephoera (ook in Oude haas, de nieuwe bundel), vier waarnemingsgedichten (waarvan twee in Oude haas) en – haar bekendste en tevens Claus’ favoriete lied. Een gewiekste op-het-verkeerde-been-zetter! (Zie hier het hele optreden.

Wordt vervolgd.

Archief 2019