Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 9 - 64. Ol wordt acht

dinsdag 05 maart 2019


Ol aan de Merwede


Op Ol zijn achtste verjaardag – dinsdag 6 maart – lees ik het NOS-bericht dat honderd verwaarloosde honden zijn weggehaald bij een fokker in Deventer. Onthutsend de tekst, maar nog schrijnender de beelden (zie hier).

Toch nog (een fragment uit) die tekst:
Bij een fokker in Deventer zijn honderd verwaarloosde rashonden weggehaald. Inspecteurs van de dierenbescherming constateerden dat de dieren slecht worden verzorgd en slecht gehuisvest. Ook waren de papieren niet in orde. De fokker had onder meer Rhodesian Ridgebacks, Labradors, witte herders, Jack Russelterriërs en kruisingen hiervan. 
Een dierenarts zag honden met onverzorgde en ontstoken wonden, dieren met pijnlijke heupproblemen plus vervilte vacht en afwijkende ontlasting. Er waren ook dieren met een erg schadelijke darmparasiet. De verblijven waren ernstig vervuild en er hing een sterke ammoniaklucht. Ook de constructie van de meeste verblijven was niet op orde: er staken scherpe delen uit waaraan de dieren zich konden verwonden.
Volgens een dierdeskundige vertoonden de honden veel stress. Dit bleek uit gedrag als wegkruipen, urineren, braken en afreageren op waterbakken of hekwerk. Bij met name de jonge honden leek geen sprake van enig sociaal gedrag. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze verder onderzocht, geobserveerd en verzorgd worden. Het ontbreken van sociaal gedrag bij veel van de dieren is een grote zorg en maakt hun toekomst onzeker.
Een gedragsonderzoek is nodig: kunnen de honden herplaatst worden? In het ergste geval kan het betekenen dat de toestand van een dier zo slecht is dat hij afgemaakt moet worden.
Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt voor de slechte verzorging en huisvesting van de honden en het niet voldoen aan andere (administratieve) verplichtingen. Morgen is er in Zwolle een zitting bij de raadkamer over een eventueel verbod voor de fokker op het fokken en verkopen van dieren. […]. In augustus 2018 is er bij het bedrijf ook al een controle uitgevoerd. Er zijn toen maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren. Die zijn deels opgevolgd.

Vandaag wordt Ol acht jaar. Ik ga vanmiddag met onze honden wandelen aan de Merwede. Geen rashonden, niet van een fokker... Al acht jaar bij De Liefste en onmisbaar in ons leven. 

Archief 2019