Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 9 - 64. Ol wordt acht

dinsdag 05 maart 2019


Ol aan de Merwede


Op Ol zijn achtste verjaardag – dinsdag 6 maart – lees ik het NOS-bericht dat honderd verwaarloosde honden zijn weggehaald bij een fokker in Deventer. Onthutsend de tekst, maar nog schrijnender de beelden (zie hier).

Toch nog (een fragment uit) die tekst:
Bij een fokker in Deventer zijn honderd verwaarloosde rashonden weggehaald. Inspecteurs van de dierenbescherming constateerden dat de dieren slecht worden verzorgd en slecht gehuisvest. Ook waren de papieren niet in orde. De fokker had onder meer Rhodesian Ridgebacks, Labradors, witte herders, Jack Russelterriërs en kruisingen hiervan. 
Een dierenarts zag honden met onverzorgde en ontstoken wonden, dieren met pijnlijke heupproblemen plus vervilte vacht en afwijkende ontlasting. Er waren ook dieren met een erg schadelijke darmparasiet. De verblijven waren ernstig vervuild en er hing een sterke ammoniaklucht. Ook de constructie van de meeste verblijven was niet op orde: er staken scherpe delen uit waaraan de dieren zich konden verwonden.
Volgens een dierdeskundige vertoonden de honden veel stress. Dit bleek uit gedrag als wegkruipen, urineren, braken en afreageren op waterbakken of hekwerk. Bij met name de jonge honden leek geen sprake van enig sociaal gedrag. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze verder onderzocht, geobserveerd en verzorgd worden. Het ontbreken van sociaal gedrag bij veel van de dieren is een grote zorg en maakt hun toekomst onzeker.
Een gedragsonderzoek is nodig: kunnen de honden herplaatst worden? In het ergste geval kan het betekenen dat de toestand van een dier zo slecht is dat hij afgemaakt moet worden.
Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt voor de slechte verzorging en huisvesting van de honden en het niet voldoen aan andere (administratieve) verplichtingen. Morgen is er in Zwolle een zitting bij de raadkamer over een eventueel verbod voor de fokker op het fokken en verkopen van dieren. […]. In augustus 2018 is er bij het bedrijf ook al een controle uitgevoerd. Er zijn toen maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren. Die zijn deels opgevolgd.

Vandaag wordt Ol acht jaar. Ik ga vanmiddag met onze honden wandelen aan de Merwede. Geen rashonden, niet van een fokker... Al acht jaar bij De Liefste en onmisbaar in ons leven. 

Archief 2019