Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 8 - 59. Ai Weiwei

donderdag 28 februari 2019


Bovenstaande afbeelding van het kunstwerk zette me meteen op het puntje van mijn stoel. Onderdeel van S.A.C.R.E.D., een tentoonstelling van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die op uitnodiging van het Nexus Instituut binnenkort naar Nederland komt. 
 Hoe ver mag de kunstenaar gaan? Hoe ver moét hij gaan? Wat vermag de kunst in een tijd waarin dissidenten worden opgesloten en journalisten zonder pardon het land uit worden gezet? 
Op zaterdag 25 mei gaat Ai Weiwei in de aula van de Vrije Universiteit Amstrdam een publiek gesprek aan over de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Dit in het kader van de Nexus-lezing 2019. Titel: The Responsibilities of an Artist.

Uit het persbericht
In 2011 hielden de Chinese autoriteiten Ai Weiwei 81 dagen vast in de gevangenis, op grond van een valse beschuldiging van belastingfraude. Die ervaring werd de basis voor het kunstwerk S.A.C.R.E.D., een installatie van zes kijkdozen die Ai’s gevangenschap tonen op schaal. Het werk […] brengt de kijker in een buitengewoon ongemakkelijke positie. Precies dat is Ai’s kracht: hij strijdt tegen onrecht en weet daarbij de toeschouwer te engageren.[…] Met zijn enorm veelzijdige creativiteit en maatschappelijke engagement zet hij als een van de beroemdste en grootste kunstenaars van onze tijd vrijwel alles op het spel: hij werd gearresteerd, zijn paspoort werd ingenomen, en afgelopen zomer nog sloopten de Chinese autoriteiten zonder waarschuwing zijn studio in Beijing.
 Er zijn nog kaarten!!!

Archief 2019