Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 1 - 9. Vrijheid [3]: Rineke Dijkstra

woensdag 09 januari 2019

Vervolg van de Vrijheid-keuzes 1968-1978 en 1979-1988.


In het derde tijdvak – 1989 tot 1998 – stelt Hans den Hartog Jager maar liefst dertien kunstenaars centraal, onder wie Marlene Dumas, Guido Geelen, Daan van Golden, Mark Manders en… Rineke Dijkstra.
 

Kolobrzeg (1992)


Ergens in juni 1991 zat Rineke Dijkstra in een kamertje te wachten terwijl een van haar beste vriendinnen een dochtertje ter wereld bracht. Dijkstra was zich op dat moment aan het voorbereiden op haar strandserie, de portretten van jongeren staand aan de kustlijn, die later beroemd, zeg  maar gerust klassiek zou worden. Van die roem was op dat moment nog geen sprake, maar Dijkstra vermoedde dat ze iets te pakken had. De combinatie van mensen die recht in de camera kijken, tegen de kale achtergrond van lucht, zee en zand bleek een ongekende hoeveelheid mogelijkheden te bevatten: de confrontatie tussen onderwerp en fotograaf, de subtiele nadruk op de betekenis van abstracte vorm, de transformatie van jeugd naar volwassenheid, de rol van het toeval, de vele details, dat alles bood zo’n weelde aan associaties, aan mogelijke interpretaties, dat de strandoto’s ruimschoots boven het alledaagse portret uitstegen.
Maar nu werd er een kind geboren. En ineens zag Dijkstra wat een bijzondere combinatie van vreugde, uitputting, verbazing en geluk er bij de nieuwe moeder omhoogkwam – emoties die elkaar normaal lijken uit te sluiten, maar elkaar hier tot grote hoogten stuwden. Ook een rijkdom aan betekenis, maar nu geworteld in een intense, levensveranderende gebeurtenis. Dat wilde ze vastleggen. 
Toch duurde het nog tot 1994 voor Dijkstra drie portretten maakte van vrouwen die net een van de grootste gebeurtenissen uit hun leven hebben meegemaakt: de geboorte van hun eerste kind. […] Alle drie de vrouwen poseerden naakt, net als de jongeren op de strandfoto’s, in hun eigen huis, met hun baby in de armen. De 
New Mothers behoren daarmee tot het meer documentaire werk uit Dijkstra’s oeuvre, maar tegelijk zijn ze onmiskenbaar méér. Het begint al met de blikken van de jonge moeders, waarin precies de contrasterende emoties te zien zijn waarop Dijkstra hoopte: ze zijn trost en vermoeid en verbaasd en beschermend tegelijk. Of neem de details, die goed laten zien hoe indringend de gebeurtenis is: […] bij Tecla [ loopt tijdens het poseren een dun stroompje bloed langs het been. De drie moeders zijn niet alleen moeders, maar ook symbolen van vruchtbaarheid en oerkracht. Tegelijk is de getoonde werkelijkheid zo rauw en herkenbaar dat veel mensen de foto’s als pijnlijk ervaren – of beter: mannen ervaren ze vaak als confronterend, terwijl vrouwen Dijkstra opvallend vaak bedanken omdat ze ‘het toont zoals het echt is’. 


Tecla (1994)

Archief 2019