Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 2 - 17. Ganzen

donderdag 17 januari 2019


Duizenden ganzen vliegen elke ochtend en elke avond in V-vormige formaties en golvende linies over ons huis. Van de Biesbosch, waar ze overnachten, naar de grasmatten in de Alblasserwaard en sommige vliegen zelfs door naar de Oostvaardersplassen om daar te foerageren. In de winter is Nederland een echt ganzenland en deze streek het paradijs. Het is een waar genoegen hun tocht elke dag twee keer te kunnen volgen.Drie van de tellers, op een plek vlak bij ons huis 


Een paar maanden geleden telden 21 vogelaars ze en kwamen op een totaal van zevenentwintigduizend, voornamelijk kol- en canadaganzen  Jaren terug waren het er nog zestigduizend, dus dat geeft wel te denken.

Archief 2019