Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan vier boeken in voorbereiding.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 20222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, altijd begint vóór vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. En gezien mijn langdurige bestaan als avondmens - met beroepen als theaterjournalist, -programmeur- en directeur - lagen einde en begin vaak dicht bij elkaar en ze hebben elkaar ook dikwijls overlapt. Dan duurde de dag minstens 48 uur. Ik zie dat overigens niet als ijverige verdienste, maar als gelukkige bijkomstigheid. "Maar de slaap die je mist, gaat wel ten koste van je levensduur", voorspelde een arts mij ooit. Dat betekent: tien jaar minder geslapen, tien jaar minder geleefd? Geen win-winsituatie dus.

Week 2 - 14. Cleveringa

maandag 14 januari 2019

Toen ik in Rosmalen nieuwe buren kreeg en hij zich aan mij voorstelde als Cleveringa, vroeg ik natuurlijk of hij familie was van… Dat was hem nog nooit gevraagd, antwoordde hij glunderend. Hij was blij dat ik op de hoogte was van - ja, Rudolf Cleveringa (1894-1980), dat was familie: niet zijn opa, maar in de familielijn daar wel dichtbij. En ja, daar was hij trots op.

In 2016 verscheen het boek MOED. Verhalen van gewone mensen in ongewone omstandigheden. Daarin schrijft Maarten Asscher over de vermaarde toespraak die de Leidse hoogleraar Rudolf Cleveringa op 26 november 1940 hield tegen de Duitse bezetting. Die toespraak is uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse redevoering van de twintigste eeuw. 

Nu is er ook de Cleveringa-biografie, geschreven door Kees Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie en onder meer auteur van de biografie over rechtsgeleerde-criminoloog W.H. Nagel, beter bekend als de schrijver J.B. Charles.

Die beroemde redevoering: Cleveringa besloot openlijk te protesteren tegen de nazi's, nadat die zijn leermeester Eduard Meijers hadden ontslagen omdat hij Joods was. Cleveringa sprak de studenten op beheerste toon toe en daags erna werd hij, precies zoals hij had verwacht, door de Sicherheitsdienst opgepakt en gevangengezet. 

Kees Schuyt:  
Waar haalde Cleveringa de moed vandaan om op te staan? Waren het zijn op vrijheid gerichte Gronings-Friese aard en opvoeding? Of kwam het door zijn vorming tot een gedegen jurist, met een door Meijers geïnspireerde opvatting over recht en onrecht? En hoe reageerde hij na de oorlog op alle lof die hem werd toegezwaaid?Gesteund door zijn vrouw en door het Leidse universitaire milieu kon Cleveringa zijn hoe hij was: onverschrokken en fijn van geest.

 

Archief 2019