Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 2 - 14. Cleveringa

maandag 14 januari 2019

Toen ik in Rosmalen nieuwe buren kreeg en hij zich aan mij voorstelde als Cleveringa, vroeg ik natuurlijk of hij familie was van… Dat was hem nog nooit gevraagd, antwoordde hij glunderend. Hij was blij dat ik op de hoogte was van - ja, Rudolf Cleveringa (1894-1980), dat was familie: niet zijn opa, maar in de familielijn daar wel dichtbij. En ja, daar was hij trots op.

In 2016 verscheen het boek MOED. Verhalen van gewone mensen in ongewone omstandigheden. Daarin schrijft Maarten Asscher over de vermaarde toespraak die de Leidse hoogleraar Rudolf Cleveringa op 26 november 1940 hield tegen de Duitse bezetting. Die toespraak is uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse redevoering van de twintigste eeuw. 

Nu is er ook de Cleveringa-biografie, geschreven door Kees Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie en onder meer auteur van de biografie over rechtsgeleerde-criminoloog W.H. Nagel, beter bekend als de schrijver J.B. Charles.

Die beroemde redevoering: Cleveringa besloot openlijk te protesteren tegen de nazi's, nadat die zijn leermeester Eduard Meijers hadden ontslagen omdat hij Joods was. Cleveringa sprak de studenten op beheerste toon toe en daags erna werd hij, precies zoals hij had verwacht, door de Sicherheitsdienst opgepakt en gevangengezet. 

Kees Schuyt:  
Waar haalde Cleveringa de moed vandaan om op te staan? Waren het zijn op vrijheid gerichte Gronings-Friese aard en opvoeding? Of kwam het door zijn vorming tot een gedegen jurist, met een door Meijers geïnspireerde opvatting over recht en onrecht? En hoe reageerde hij na de oorlog op alle lof die hem werd toegezwaaid?Gesteund door zijn vrouw en door het Leidse universitaire milieu kon Cleveringa zijn hoe hij was: onverschrokken en fijn van geest.

 

Archief 2019