Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 50 - Curieus [O]

zondag 16 december 2018


Veel boeken reisden mee naar het nieuwe huis, maar ik deed ook afstand. Zoals van enkele uitgavenseries waarover ik al langer twijfelde of die nog wel in mijn kasten thuishoorden. 

Zo verdween de literaire reeks rond Opwenteling, een samenwerkingsverband van Brabantse dichters. Hierboven de afbeelding van de 100ste - er kwam ook nog een 125ste uitgave; van alle eerdere bewaarde ik er niet meer dan tien: de volledig aan één persoon gewijde bundels van de spaarzame dichters die mij aanspraken, zoals Johanna Kruit en Maria van der Steen, of wiens levensloop mij fascineerde, te weten Frans Babylon.

Frans Babylon (pseudoniem van Frans Obers, 1924-1968) werd slechts 44 jaar. Zijn broer Leon (ook dichter) verdronk zich in 1951, toen hij pas 21 jaar was; Frans verdronk zich 17 jaar later. Zij liggen in één graf met hun enige andere broer, Pieter. Die werd, net als Leon, slechts 21 jaar. 
In zijn geboorteplaats Deurne herinnert de Frans Babylonstraat aan de ongelukkige dichter, maar zijn poëzie…

De gedichten in de Opwenteling-bundels zijn te mager. Daarom voor Gedicht Gedacht de keuze voor een ander gedicht: In memoriam fratris; het stond in 1951 op het nagedachtenisprentje van zijn broer Leo. Degene die zich verdronk dus. In de eeuwigheid verdronken, 17 jaar voordat dat ook op Frans zelf van toepassing was. 

Archief 2018