Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 47 - Curieus [A]

donderdag 29 november 2018

[Vervolg van gisteren.]
 Open gesprek
Het staat nog niet vast dat de paus en ik in mei een ontmoeting zullen hebben. Met de huishoudster van bisschop Gijsen heb ik een goed gesprek gehad, waarin de voorwaarden werden besproken voor een gesprek dat ik met de bisschop zou kunnen voeren over het gesprek dat ik met de paus zou kunnen voeren. Wij werden het eens dat ik tegen de bisschop zou zeggen: “Ik wil die paus van jou helemaal niet spreken”, en dat de bisschop dan zou antwoorden: “Die paus van mij wil jou ook helemaal niet spreken.” Over het vervolg van onze conversatie zijn de onderhandelingen nog in volle gang. Ik heb goede hoop dat ze uiteindelijk tot een positief resultaat zullen leiden, maar dat zal zeker nog drie jaar in beslag nemen, reden waarom de paus beter in 1988 kan komen.

Stoker (Hugo Brandt Corstius), De Volkskrant, 11 december 1984.


Statistiek
Van de katholieken is 3% blij en gelukkig met het pausbezoek, 27% vindt het wel goed, 43% doet het niets, 24% is er tegen en 3% heeft geen mening.

Van de katholieken trekt 8% zich iets aan van de pauselijke voorschriften over geboortebeperking, 86% trekt zich er niets van aan en 6% heeft geen mening.

Van de katholieken is 64% het er mee eens dat de centrale leiding in Rome schuld heeft aan de verdeeldheid in de Nederlandse katholieke kerk, 24% is het hiermee oneens en 12% heeft geen mening.

Elsevier / NIPO-enquête, februari 1985

------

Bron:
Geïllustreerd Anti-Papistisch zakboekje. Samengesteld door Robert Zijp.
Uitgeversmaatschappij Tabula. Amsterdam, MCMLXXXV (1985). 

Archief 2018