Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 46 - I.M. Theo

zaterdag 24 november 2018

In januari stierf mijn zus I (lees hier) en - het is half december als ik dit schrijf - twee weken na het overlijden van nichtje I (lees hier) sterft broer T.

Vanaf mijn vijfde is De Dood altijd dichtbij geweest. In die vroege jaren is dat onrechtvaardig, want verdriet en gemis hebben mijn leven daarna voor altijd donker gekleurd. Maar nu ik zelf een oude man aan het worden ben, is het steeds vaker niet het verachtelijke noodlot dat mij tart, maar de realiteit van de natuur die bevestigt: je familie, vrienden en bekenden raakten ook op leeftijd, worden ziek… 

Van de mensen die mij in mijn leven het dierbaarst waren en die mij het best hebben gekend, zijn de nog levenden inmiddels ver in de minderheid.

Lees ook hier.

Archief 2018