Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Sinds de zomer van 2017 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Sinds eind mei 2018 bestaan de series van 120-woordenberichten een korte periode niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, zij het wel per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 45 - De Stroomwaard [1]

woensdag 14 november 2018De naam komt voor het eerst voor in het begin van de 13de eeuw. Rond een dam in een veenrivier ontstaat in de loop van de 15de eeuw dit Zuid-Hollandse dorp. De eeuwen daarna breidt de lintbebouwing zich oostwaarts uit, geleid door de dijk langs de rivier. Uiteindelijk is het dorp zo'n acht kilometer groot en zo'n vijfduizend inwoners rijk. Op die dijk, aan die rivier wonen wij sinds deze week. 

 

Archief 2018