Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 38 - Onze Taal

dinsdag 25 september 2018

Ik vind het schokkend nieuws: dat niemand nog Nederlands wil studeren en dat universiteiten overwegen de studierichting af te schaffen omdat er soms maar zes studenten in een jaargroep zitten, terwijl het aantal docenten groter is. Kortom: niet meer rendabel. Er zijn maar enkele richtingen nog impopulairder: Hebreeuws, Arabisch, Keltisch, Aziatisch en Archeologie. Het vooroordeel bij middelbare scholieren is dat die studies te moeilijk zijn en Nederlands alleen maar saai (want je moet boeken lezen) en niet nuttig (want we spreken straks toch allemaal Engels).
Wel nuttig (want kansen op de arbeidsmarkt) en met dus de meeste inschrijvingen: rechtsgeleerdheid, psychologie, geneeskunde, (bedrijfs)economie en bedrijfskunde. Er is niemand straks die evengoed zijn taal beheerst dan ons. Maar aan mij ken dat dus niet worden verweten of niet dan wel.

Archief 2018