Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 31 - Kama [2]

zondag 05 augustus 2018
Dat is zijn motto: er zijn geen grenzen aan de humor, maar aan de ernst. Dus staat aan de ene kant de humor en aan de andere kant…

Ga vooral kijken in het Noordbrabants Museum waar Kamagurkistan. Voorbij de grenzen van de ernst nu te zien is.

Voorbeeld:
Dit is een schilderij van Gustave Courbet. L’origine du monde. Oftewel: De oorsprong van de wereld.Provocerend – voor ons 21steeeuwers natuurlijk ook nog eens door haar háár – maar realistisch, intiem en maatschappijkritisch, want Courbet zette zich met dit realistische werk (uit 1866) af tegen de kunstminnende, maar tegelijkertijd hypocriete burgerij.

 
Dan komt Kamagurka. Dezelfde titel (en dus refererend), maar… De oorsprong van de wereld is bij hem toch vooral er letterlijk schijt aan hebben. Er zijn geen grenzen aan de humor, maar aan de ernst. Ik denk dat elke lezer dat zelfs in dit kort stukje al ervoer.

Archief 2018