Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) verandert 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug
naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links:
daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2020 (deel 1: A t/m G, deel 2: H t/m L,
deel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z),  2019 en 2018 en
de logboeken van 2017 en najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 9 uur.

Week 28 - Mooi dit idioom

maandag 16 juli 2018

Veel valt er niet te vertellen.
Met zo’n zinnetje begin ik graag de les Cultuurcollege die gaat over taal. Niet over literatuur, dat is de volgende les, maar over wat ik noem ‘tekst van inhoud ontdaan’. Aandacht voor grammatica (aan de hand van Paardekoopers handige ontleedsymbolen), voor ambiguïteit (meerduidigheid, zoals in de openingszin van deze rubriek), voor het zelf werken met taalkunststukjes uit het Opperlans van Battus (meetsysteem en andere palindromen) et cetera.
Veel valt er niet te vertellen. Meerduidig dus, want… is er weinig wat de moeite waard is om het over te hebben (veel valt er niet te vertellen) of is er sprake van veel wat niet verteld kan / mag worden (veel valt er niet te vertellen)?

Ik bedoel vandaag het laatste. Ik had het er hier al een paar keer over, dit logboek is aan verandering toe: niet te vaak meer over wat mij overkomt, want liever over wat mij raakt. Voor de poëzie heb ik Gedicht Gedacht, voor andere kunstzinnige uitingen of maatschappelijke gebeurtenissen die mij opvallen of beroeren, heb ik deze rubriek.

Maar het is lastig als er zoveel tegelijk gebeurt en staat te gebeuren op persoonlijk vlak om het daar niet over te hebben. Dus ik denk dat ik eerstdaags toch maar weer eens zondig. En waarover het dan gaat? Twee betekenissen: veel valt daarover nog niet te vertellen. 

Archief 2018