Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 26 - Knuffel

dinsdag 03 juli 2018Zij (of hij) kreeg de naam Knuffelzwaan. Of het dier het zo teder en dankbaar bedoelde als wij haar (nou vooruit: haar) gebaar graag interpreteren, valt te betwijfelen. Maar een prachtige foro is het wel.

Uit dit filmpje spreekt vooral afschuw over het lekken van maar liefst tweehonderd ton stookolie uit een Noorse tanker die tegen een steiger botste in de Rotterdamse Petroleumhaven. Wat een dierenleed.

 

Zo’n vijfhonderd zwanen zijn de afgelopen dagen opgevangen in een speciaal daarvoor ingericht opvangcentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. Dat betekent dat er nog zo’n vierhonderd gevangen moeten worden.
 Nadat waterleiding en stroom is aangelegd en de zwaar gestresste dieren tot rust zijn gekomen, begint het schoonmaken. Hulde aan al die vrijwilligers. Dat schoonmaken gebeurt met afwasmiddel en neemt per zwaan ongeveer een uur in beslag. Het is niet zonder gevaar, want de dieren zijn zeer verzwakt en kunnen sterven door uitputting en angst, lees ik.

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser zei: "Het is nog een volkomen raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het schip had een loods aan boord, er was helder zicht en met windkracht 3 was er weinig wind." In de kleinste hoekjes schuilen vaak de grootste ongelukken. 

Archief 2018