Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 14 - Liefdesleed [2]

donderdag 12 april 2018



Achteraf zeg ik: helaas.

Het boek is niet nieuw, maar van vorig jaar. Ik begon er al drie keer aan, maar legde het steeds weer weg omdat het me met afschuw vervulde. Ik kon mij identificeren met het lijden van de jonge vrouw, maar nauwelijks met de hypocriete man die bijna zestig jaar later op papier zet hoe stormachtig hun verboden relatie begint. Vooral door zijn egoïsme en lafheid, richt hij haar in de tien jaar daarna ten gronde. Zelfs haar dood, in 1974, op 35-jarige leeftijd, bracht hem geen berouw.

Het is pas na een halve eeuw dat hij haar brieven durft te lezen en de confrontatie met zichzelf kan aangaan.

Ach ja, er moest een nieuw boek komen…

 

Archief 2018