Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) verandert 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug
naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links:
daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2020 (deel 1: A t/m G, deel 2: H t/m L,
deel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z),  2019 en 2018 en
de logboeken van 2017 en najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 9 uur.

Week 12 - Stijl [3]

vrijdag 30 maart 2018

`

99 variaties dus. Sec en subjectief, wijsgerig en waarachtig, machteloos en moedeloos, haatdragend en hoopgevend, nadrukkelijk, plat en boers, anatomisch en analyserend, achterstevoren en aarzelend, ontkennend en onhandig, verrassend en vooringenomen, gekunsteld en gezwollen, spookachtig en spottend, als relaas en woordenrally, als officieel schrijven en flaptekst, als translatie en Tanka, met herhaling en terzijdes, als kansberekening en plantaardig, met klanknabootsing en klankafwijking (zoals aphaeresis en apocope), in tegenwoordige en verleden tijd, met eigennamen en definities, in lijdende vorm en indirecte rede, in alexandrijnen en als sonnet, als ode en vrij vers, met stopwoorden (zoals dus en te gek) en tussenwerpsels, als ondervraging en blijspel, met Germanismen en Gastronomisch, in Potjeslatijn en Afrikaans, met reuk, smaak en andere zintuigen et cetera.

 

Archief 2018