Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) verandert 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug
naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links:
daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2020 (deel 1: A t/m G, deel 2: H t/m L,
deel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z),  2019 en 2018 en
de logboeken van 2017 en najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 9 uur.

Week 3 - Brieven [2]

dinsdag 23 januari 2018

Correspondentie als die tussen Herzberg en Van Geel spreekt mij op dit moment erg aan. Hun Brieven 1962-1974 neem ik mee naar beneden…

Vanaf een jaar voor het verschijnen van Judith Herzberg (1934) haar debuut Zeepost (1963) tot het vroege overlijden, in 1974, van Chris van Geel (1917) schreven de bevriende dichters elkaar veel brieven. Die geven een goed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van hun poëzie (waarover zij elkaar steeds bevragen). maar ook van hun dagelijks leven met geliefden en hun omgang met gemeenschappelijke vrienden en personen die daar niet toe gerekend mogen worden.
Uit hun brieven, waaraan gedichten en toelichtingen (door bezorgster Marsha Keja) zijn toegevoegd, spreekt gevoel voor taal, humor en eigenzinnig observatievermogen. Schitterende uitgave.

 

Archief 2018