Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 3 - Brieven [2]

dinsdag 23 januari 2018

Correspondentie als die tussen Herzberg en Van Geel spreekt mij op dit moment erg aan. Hun Brieven 1962-1974 neem ik mee naar beneden…

Vanaf een jaar voor het verschijnen van Judith Herzberg (1934) haar debuut Zeepost (1963) tot het vroege overlijden, in 1974, van Chris van Geel (1917) schreven de bevriende dichters elkaar veel brieven. Die geven een goed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van hun poëzie (waarover zij elkaar steeds bevragen). maar ook van hun dagelijks leven met geliefden en hun omgang met gemeenschappelijke vrienden en personen die daar niet toe gerekend mogen worden.
Uit hun brieven, waaraan gedichten en toelichtingen (door bezorgster Marsha Keja) zijn toegevoegd, spreekt gevoel voor taal, humor en eigenzinnig observatievermogen. Schitterende uitgave.

 

Archief 2018