Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 2 - Voornemen

woensdag 17 januari 2018

Heb ik goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Ja, maar ik ben iemand van eerst-doen-dan-geloven. Pas als De Liefste zal constateren dat het lijkt of… – dan is het goed.

Heb ik het voorbije jaar geëvalueerd? Ja en ik heb geconstateerd dat het leed van 2016 daarin zwaarder op mijn schouders rustte dan ik verwachtte – nee, dan ik hoopte. Maar ook dat dit geen reden was bij de pakken neer te zitten, maar juist om een tandje bij te zetten. In 2018 mogen dat zelfs twee tandjes zijn.

Kijk, toch een goed voornemen dat zich openbaart: met nog meer goede energie vooruit. Niet alleen om dat verleden op afstand te zetten, maar ook om verre doelen binnen handbereik te krijgen. 

Archief 2018