Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 2 - Voornemen

woensdag 17 januari 2018

Heb ik goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Ja, maar ik ben iemand van eerst-doen-dan-geloven. Pas als De Liefste zal constateren dat het lijkt of… – dan is het goed.

Heb ik het voorbije jaar geëvalueerd? Ja en ik heb geconstateerd dat het leed van 2016 daarin zwaarder op mijn schouders rustte dan ik verwachtte – nee, dan ik hoopte. Maar ook dat dit geen reden was bij de pakken neer te zitten, maar juist om een tandje bij te zetten. In 2018 mogen dat zelfs twee tandjes zijn.

Kijk, toch een goed voornemen dat zich openbaart: met nog meer goede energie vooruit. Niet alleen om dat verleden op afstand te zetten, maar ook om verre doelen binnen handbereik te krijgen. 

Archief 2018