Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) veranderde 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker en vaker iets minder - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken. Vanaf juni 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan boeken die in februari en in oktober 2024 verschijnen.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 202320222021, 2020 (deel 1: A t/m F, deel 2: G t/m Ldeel 3: M t/m R, en deel 4: S t/m Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en (enkele van) najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat mijn dag al zolang ik mij herinner, begint rond (en meestal al ruim voor) vijf uur 's morgens, hoe laat het 's avonds ook wordt. Sinds de zomer van 2022 sta ik op om steevast drie uur. Om te schrijven zijn het mijn meest productieve uren van de dag.

Week 4 - Zus (11)

zaterdag 03 februari 2018

Hoe treurig: een zorgenkind dat op dit cruciale moment niet kon rekenen op de juiste zorg…

Maar nu is het voorbij. Net iets na 12.30 uur op dinsdagmiddag is zij ingeslapen, zonder strijd. Zij stopte gewoon met ademhalen. De komende dagen mag zij op haar kamer blijven, zodat verpleging, verzorging, dagbesteding, medebewoners en ieder ander die haar kende, afscheid kan komen nemen. En daarna komt zij naar huis om begraven te worden bij haar vader en moeder, haar oudste broer en vrouw, haar oudste zus en man, haar jongere broer en haar op een na jongste broer. Ze liggen gezamenlijk op dat kerkhof, nauwelijks tien meter van elkaar verwijderd. We waren met velen; we zijn nu nog maar met enkelen. 

Archief 2018