Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 3 - Zus (3)

vrijdag 26 januari 2018

Inderdaad: dan is het vrijdag en er verandert maar weinig aan haar moeizame tocht naar het levenseinde.. De aanvullende medicatie (Dormicum) is weer verder opgevoerd, maar nog zonder het gewenste resultaat: haar verlossen uit dit lijden. 
Daarom zoek ik ’s avonds contact met de broer van De Liefste. Hij is arts en adviseert de dosis per direct te verdubbelen. Die blijkt op dit moment namelijk veel te laag: slechts twintig procent van wat onder deze omstandigheden noodzakelijk is. De instellingsarts is vrij en daarom wordt een externe arts geraadpleegd. Die is het volledig eens met zijn ‘collega’. Enkele uren en injecties later zien we, With a little help from my friends, meteen resultaat. Maar dan is het wel al zaterdag.

Archief 2018