Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 1 - Pooweezie

zondag 07 januari 2018

Het is binnenkort (25 t/m 31 januari) Poëzieweek, maar op deze site is elke dag een poëziedag. In 2017 nam ik in de rubriek Gedicht Gedacht 365 dagen achtereen een gedicht op. “Dat ga ik in 2018 niet meer doen,” zei ik De Liefste, “want beter wat minder gedichten en uitgebreidere analyses.” Maar nu zijn we een maand verder en ik loop alweer gretig een week voor op de kalender. Want waarom zou ik het anders doen als er nog zoveel mooie gedichten te publiceren zijn, waarvan sommige het helemaal niet nodig hebben uitvoerig besproken te worden? Kortom: het is Poëzieweek, maar op deze site blijft ook elke dag van 2018 Poëziedag. En – bij leven en welzijn – in 2019 eveneens.

Archief 2018