Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn op deze site niet meer terug te lezen.
Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden:
de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad.

Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet meer uit
losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd;
begin juni laat ik ook die voorwaarde los: logboeken zjn voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

Wel besluit ik eind maart 2019 om, met terugwerkende kracht, de logboeken van 2019 te nummeren, zodat zij makkelijker terug te vinden zijn - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend
schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende.
Met de links hierna ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Week 1 - Geloof

maandag 08 januari 2018

Naar aanleiding van de verhuizing naar hoger gelegen land, vanochtend, van 122 Konikpaarden en 64 Rode Geuzen-runderen in natuurgebied Munnikenland (bij Slot Loevestein) kwam Radio-1 nog eens te spreken over 2006 in Marrum.

Norma Miedema was de eerste twee dagen haast onafgebroken bij de paarden en zag het reddingsgeklungel aan. De beelden die de wereld over gingen, blijven voor haar een onaangenaam sprookje. Want de redding kwam twee dagen te laat. Intussen gingen paarden in haar handen dood en ook de dagen na de actie stierven in haar paardenopvang tientallen dieren. “Weet je, paarden zijn veel slimmer dan mensen,” zei ze, “dus die eerste twee dagen…”

Bij storm en hoog water rekenen wij op God; een paard heeft alleen zichzelf.

Archief 2018