Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering.

Of de teller op 31 december op 365 staat, is sinds de zomer van 2019 zeer de vraag. Ik start 1 september met het schrijven van twee biografieën, die respectievelijk najaar 2021 en voorjaar 2024 zullen verschijnen. Vanaf dat moment ontbreken de tijd en ruimte om dagelijks aan deze rubriek te werken.
 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 1 - Geloof

maandag 08 januari 2018

Naar aanleiding van de verhuizing naar hoger gelegen land, vanochtend, van 122 Konikpaarden en 64 Rode Geuzen-runderen in natuurgebied Munnikenland (bij Slot Loevestein) kwam Radio-1 nog eens te spreken over 2006 in Marrum.

Norma Miedema was de eerste twee dagen haast onafgebroken bij de paarden en zag het reddingsgeklungel aan. De beelden die de wereld over gingen, blijven voor haar een onaangenaam sprookje. Want de redding kwam twee dagen te laat. Intussen gingen paarden in haar handen dood en ook de dagen na de actie stierven in haar paardenopvang tientallen dieren. “Weet je, paarden zijn veel slimmer dan mensen,” zei ze, “dus die eerste twee dagen…”

Bij storm en hoog water rekenen wij op God; een paard heeft alleen zichzelf.

Archief 2018