Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering. 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 49 - Jungske (3/17)

woensdag 06 december 2017

Wat er daarna komt, emotioneert me zeer.

“Twee dagen na het ongeluk zat, in het diepste geheim, diezelfde chauffeur bij Pims ouders thuis. Ze hadden alle lichten aangedaan in de ietwat donkere woonkamer, zodat hij zich veilig zou voelen. De deur op slot om confrontaties te voorkomen met wraakzuchtigen.”

“De chauffeur bleek André te heten. Hij was eigenlijk monteur en reed niet meer wegens gezondheidsklachten, maar op die ochtend moest er iets worden opgehaald.”

“’Och, jongen toch’, zei moeder Mia die avond tegen hem, nadat hij verteld had hoe het was gegaan. Hoe hij Pim niet had kunnen zien. Hoe hij dacht dat hij over een drempel reed, hoe er geen drempel was. Hoe hij uitstapte en Pim zag liggen…”

Archief 2017