Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering. 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 47 - Verwijderen (1/2)

zaterdag 25 november 2017

Ik citeerde Anna over het moment dat elke maker – cabaretier, schrijver, filmer, schilder et cetera – moet bewaken. In het maakproces moet er “de vrijheid zijn die alle begrenzing buitensluit: van wat anderen denken, van antwoorden die al gegeven zijn, van meningen die zich opdringen over de wereld en over jouzelf, als maker en als mens.”
Voor de directe omgeving van de maker is dat soms lastig. Hoe vaak maakte ik in het theater mee dat geliefden geschokt waren doordat privéinformatie ongevraagd tot materiaal was verwerkt? Honderden keren.
Ook de schrijver van dit logboek moet er wel eens aan geloven. Zijn ‘vrijheid’ is hem heilig; censuur uit den boze. Maar hij is natuurlijk niet doof. Dan moet hij wikken en wegen.    

 

Archief 2017