Logboek

De weekboeken van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier, om persoonlijke redenen, niet meer terug te lezen. Het Weekboek heet inmiddels Logboek en is letterlijk een Dagboek.

Van de zomer van 2017 tot mei 2018 vang ik mijn berichten in 120 woorden: de lengte van het dagelijkse IK'je op de achterpagina van NRC-Handelsblad. Daarna bestaan die 120-woordenberichten korte tijd niet uit losse afleveringen, maar vormen zij een geheel, per aflevering genummerd. Als ik ook die voorwaarde loslaat, zijn logboeken voortaan zo lang als ze moeten zijn.  

In 2019 besluit ik de logboeken voortaan te nummeren, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden - in de eerste plaats voor mezelf! Aan het einde van het jaar moet de teller op 365 staan. En ja, oplettende lezer: meestal loop ik behoorlijk op de zaken (lees: data) vooruit: elke dag immers dient zich aan hoofd en hart veel méér aan dan te vatten is in één enkele aflevering. 

-----

Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger zijn de links hierna: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 8 uur.

Week 40 - Dienstreis 11 D

vrijdag 06 oktober 2017

Ik moest dus denken aan de gastcolleges van Herman van Veen.

Zijn voorstelling begint niet wanneer de zaal hem ontvangt met een warm applaus - nee, die vangt al aan vóór het zaallicht dooft: wanneer zijn muzikanten hun plaatsen innemen en hijzelf in de coulissen zijn opkomst afwacht. Daarna volgt nog een lesje oplopen. Zoals met welk been je de eerste stap zet en waarom dat ertoe doet.

De show is niet over nadat het laatste lied klonk, het laatste woord sprak, de laatste stap zich zette - die eindigt pas als in de zaal de laatste vingers van de ene hand niet meer ritmisch tikken op de handpalm van de andere. Daarna volgt nog een les: in nederigheid. Dat is voor overmorgen. 

Archief 2017