Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) verandert 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week - een enkele keer iets vaker - schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 2020 (deel 1: A-L en deel 2: M-Z), 2019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 9 uur.

Week 40 - Dienstreis 11 D

vrijdag 06 oktober 2017

Ik moest dus denken aan de gastcolleges van Herman van Veen.

Zijn voorstelling begint niet wanneer de zaal hem ontvangt met een warm applaus - nee, die vangt al aan vóór het zaallicht dooft: wanneer zijn muzikanten hun plaatsen innemen en hijzelf in de coulissen zijn opkomst afwacht. Daarna volgt nog een lesje oplopen. Zoals met welk been je de eerste stap zet en waarom dat ertoe doet.

De show is niet over nadat het laatste lied klonk, het laatste woord sprak, de laatste stap zich zette - die eindigt pas als in de zaal de laatste vingers van de ene hand niet meer ritmisch tikken op de handpalm van de andere. Daarna volgt nog een les: in nederigheid. Dat is voor overmorgen. 

Archief 2017