Logboek

Het Logboek (de edities van 2012 t/m najaar 2016 zijn hier niet meer terug te lezen) verandert 1 januari 2020 weer van een dag- in een Weekboek. Elke week schrijven over wat week maakt. Of zoals ik het tegenwoordig noem: ik ben in mijn leven onderweg om mooie dingen aan te raken.

-----

Voor wie een handvat zoekt: met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar; met de pijl links vooruit naar het volgende. Handiger echter zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 20202019 en 2018 en de logboeken van 2017 en najaar 2016.

-----

Dat in het beeld de klok op vijf uur staat, is omdat ik elke ochtend schrijf van 5 tot circa 9 uur.

Week 1 - L.M (1)

dinsdag 05 januari 2016

In Memoriam Leo Markensteijn
Voor Marlies

"Mijn lieve vrouw, vanmorgen toen ik hier ontwaakte,
keek ik, lijf en ziel gebogen, mijn kamer rond:
dit huis, waar wij veel jaren van gezondheid blaakten
en waar, toen dat even niet zo was, jij je kracht hervond.

Er was zuurstof, dus ik leefde en wist: terstond
word ik gewassen en gekleed. Maar wat diep raakte,
was het besef: vandaag verlaat ik deze grond,
treed elders binnen, als patiënt, als stukgemaakte.

Toch was jij het die lief beloofde: ALS dit keer
het dan tòch gebeurt en er komt een medicijn,
kun jij terug en zullen wij weer samen zijn!

Maar ach, wij weten allebei hoe ik verkwijn.
Na deze ochtend heb ik echt geen leven meer.
Toen ging ik dood en... ik hervond mijn adem weer."

Archief 2016