Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 13 - 152-153. Jules de Corte [8/8]: Geachte priesters

zaterdag 06 april 2024

[Kijk en luister hier.]

Geachte priesters en geachte predikanten  
Wordt het geen tijd dat u een ander baantje kiest?  
Want hoeveel dogmata en kruizen gij ook plantte  
Het aanschijn der aarde is nog altijd even triest;
Al weet u nog zo goed wat Paulus heeft geschreven
Daarmee heeft geen van alle hongerlijders brood  
En op het moment dat u verwijst naar het eeuwig leven  
Sterven soldaten een verschrikkelijke dood 

Of u de waarheid hebt of niet, laat ik in het midden  
Maar resultaten zijn er nauwelijks van te zien  
Er is meer reden om te vloeken dan te bidden  
Of zou dat eigenlijk hetzelfde zijn misschien? 
De vrome schare die zijn zonde durft belijden  
Wie om vergeving vraagt en prompt vergeving krijgt  
Maar die in niets weet te verschillen van de heiden  
En die in niets de boze wereld overstijgt   

Als u besluiten kon uw veilige kerk te sluiten  
En u werd even arm en kaal als iedereen  
Zomaar uit liefde tot uw medemensen buiten  
Zomaar uit liefde tot de wereld om u heen  
Konden wij honger en onwetendheid bestrijden  
Hebzucht en alles wat de dood is in de pot  
Konden wij stap voor stap de vrede voorbereiden 
En samen bouwen aan uw Koninkrijk van God

1969


Cees van der Pluijm: Bij het uitkomen van dit lied werd De Corte overspoeld met boze brieven van gekwetste christenen. Toch keerde hij zich niet af van het katholieke geloof, omdat hij vond dat je het kwaad niet vanaf de zijkant, maar alleen van binnenuit kunt bestrijden.

Cees van der Pluijm: Ook met zijn acceptatie van het fenomeen homoseksualiteit was Jules de Corte zijn tijd ver vooruit. Deze tekst schreef hij ruim vóór Annie M.G. Schmidt in Foxtrot (1975) Willem Nijholt liet zingen over Romeo & Julius: Sorry dat ik besta.  


Romeo en Julio

[Beluister hier.]

Dat onze wederzijdse ouders ruzie hadden
En onophoudelijk elkanders naam bekladden
Sprak ons als kinderen niet zo bijzonder aan;
Desniettemin was het ons absoluut verboden
Zo pertinent, dat je haast zeggen kon: ten dode
Om ook maar even met elkander om te gaan
Tot wij op zekere keer die stalen regel schonden
Weliswaar niet met het vooropgezet idee:
Onder het spelen hebben wij elkaar gevonden
Ook al beseften wij dat toen nog geen van twee

Romeo en Julio
Ook al beseften wij dat toen nog geen van twee

Toen onze wederzijdse ouders daarvan hoorden
Vielen er thuis natuurlijk hele harde woorden
En onze straffen waren evenredig zwaar;
Met tiranie kan men een heleboel verdrukken
Alleen de waarheid is er nooit mee uit te rukken
En in het geheim kwamen we toch weer bij elkaar;
Terwijl de avondlucht naar lentebloesem geurde
Terwijl de vogels liedjes zongen van de mei
Was het dat in ons iets heel wonderlijks gebeurde
Je werd er droevig van en tegelijk zo blij

Romeo en Julio
Je werd er droevig van en tegelijk weer blij

We hebben heel wat smaad en spot moeten verdragen
De meeste deuren werden voor ons dichtgeslagen
De meeste mensen gunden ons slechts galg en rat;
Tot wij tenslotte voor de tegenstand bezweken
En we vertrokken zijn naar onbekende streken
Om te gaan wonen in een verre vreemde stad
Men zegt: ‘Waar liefde woont, gebied de Heer Zijn zegen’
Maar voor de buitenbeentjes is dat toch niet waar
Wij hebben nooit meer een bericht van thuis gekregen
Maar zijn gelukkig heel gelukkig met elkaar

Romeo en Julio 
We zijn gelukkig heel gelukkig met elkaar

1974

Archief 2024