Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 13 - 142-143. Jules de Corte [4/8]: Honger en...

woensdag 03 april 2024

Honger en geweren

De barre beelden uit de arme-mensenlanden 
Die je geregeld krijgt te zien op de tv
Doen je in woede dan wel medelij ontbranden 
Of je raakt afgestompt en blind voor zoveel wee; 
Je loost een zucht of maakt een machteloos gebaar 
Wie zal in godsnaam die ellende kunnen keren?
Slechts voor wie verder kijken, wordt het zonneklaar 
Dat er verband is tussen honger en geweren  

Je hoort verhalen over afgelegen streken 
Waar mensen wankelen op de rand van het bestaan 
Volkomen weerloos bij de dieren vergeleken 
Zodat hun kinderen door hongersnood vergaan; 
In tal van steden op het wereldrond verspreid 
Kun je de sukkelaars als ratten zien creperen 
En elke keer en onontkoombaar blijft het feit 
Dat er verband is tussen honger en geweren  

En aan de overvolle tafels van de rijken 
Eet men zich dagelijks ten minste drie keer vol;
Terwijl men naar de televisie zit te kijken 
Spoelt men zijn ongenoegen door met alcohol 
Dat onze welvaart gebaseerd is op geweld 
Gaat ons voorbij of kan ons amper interesseren 
Totdat de dagen der beschaving zijn geteld 
Zal er verband zijn tussen honger en geweren

1985


Profeet in eigen land is de titel van de radiodocumentaires die de de KRO in 1985 uitzendt en op (drie) muziekcassettes uitgeeft. Daarop veel liederen die De Corte eenmalig zong in de programma's waaraan hij meewerkte, maar die niet eerder op geluidsdrager verschenen. Deze cassettes, waarop deze twee liederen te beluisteren zijn, reken ik tot de mooiste uitgaven van zijn werk. 


 

Kinderen van de aarde

Kinderen van de aarde, die uw herkomst verraadt en miskent
Die uzelf hebt verheven tot buiten de wet der natuur
Daarom is uw uitzicht verduisterd
Daarom zijn uw harten gevangen in vrees

Kinderen van de aarde, die de lucht met uw dampen vervuilt
Die de bomen doet sterven en weerloze dieren belaagt
Daarom zijn uw steden woestijnen
Daarom zijn uw dagen vol monotonie

Kinderen van de aarde, die het leven verminkt en bedreigt
Die alleen nog maar cijfers in plaats van gevoelens verstaat
Daarom zijn uw daden zo ijdel
Daarom zijn uw woorden zo hopeloos leeg

Kinderen van de aarde, die het recht van de kleinen vertreedt
Die met tanks en geweren en nooit met liefde regeert
Daarom dat uw armen creperen
Daarom ligt de bijl aan uw wortel gereed

1985

Archief 2024