Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 5 - 62. Jan Boerstoel [2/4]: De goeie ouwe tijd...

woensdag 07 februari 2024

Beluister hier.


De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan


Je moet maar niet geloven wat de mensen je vertellen 
over een goeie ouwe tijd, die is voorbijgegaan,
waarin het leven sudderde op petroliestellen 
en iedereen godvrezend was, tevreden en voldaan. 
De tijd, dat alle wangen net zo blonken als de stoepen 
van louter melk en honing en des zondags krentenmik .
Die heeft misschien gegolden voor geselecteerde groepen, 
maar nooit voor doodgewone mensen zoals jij en ik 

En vast niet voor die mannen, op hun veertigste versleten,
door dertig jaren slavenwerk en nauwelijks te eten 
en veel te veel jenever om de honger te vergeten 
en veel te weinig weerstand om de tering te weerstaan.
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan.

Je moet ook maar niet luist'ren als de mensen zich beklagen 
over de tegenwoordige bedreiging van 't gezin,
omdat er vrouwen zomaar om abortus durven vragen, 
dat klinkt misschien integer, maar geloof er maar niet in. 
En laat de CDA-politici dan maar beweren 
dat het in vroeger tijd zo zedig toeging allemaal,
dat gold alleen voor hen die het zich konden permitteren 
en geld voldoende hadden voor een dubbele moraal.

Maar vast niet voor de smalle bleke meissies uit die jaren,
die zwanger werden van hun vader toen ze dertien waren 
en niks meer te vertellen hadden dan het kind te baren 
om, als het tegenzat, aan de geboorte dood te gaan. 
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan.

Natuurlijk is er best wat op het heden aan te merken,
natuurlijk is het paradijs nog steeds behoorlijk ver,
tenminste, als je niet bereid bent om je te beperken 
tot 't plastic paradijs uit de reclames van de STER.
Maar je bent stom als je je ouwe knollen laat verkopen 
in het geval dat je jezelf citroenen had beloofd.
Want je verandert niks door in je oma's jurk te lopen 
met van die leuk geëmailleerde borden voor je hoofd.

En vast niet door voorbije eeuwen te romantiseren,
waarin een kleine bovenlaag zich placht te amuseren 
ten koste van de rest, die van de armoe kon creperen. 
De goeie ouwe tijd, geef mij de prullenbak maar aan.
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan.

1977

 Voor toelichting: lees hier.

Archief 2024