Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de 
inhoudsopgaven van 2024-1 (A t/m K) en 2024-2 (L t/m Z), 2023-1 (A t/m K) en 2023-2 (L t/m Z), 
2022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 
(A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 3 - 36-39. Rikkert Zuiderveld [3/7]: Bank

donderdag 25 januari 2024

Sollicitatieplicht!
Ik naar de AMRO-bank,
prettige werktijden,
nuttig gesprek:
‘Doet u mij ook maar zo’n
megavertrekbonus
als ik de volgende
maand weer vertrek!’

2023


Vervolg van gisteren.


Nog vier ollekebollekes. Het bovenstaande is afkomstig uit de rubriek Midden- en kleinbedrijf en het volgende staat in Landelijk woonplezier.

Noach

Noachs gewetensstrijd:
wat een belangstelling!
Denkende: straks is het
hek van de dam,
plaatste hij tóch maar het
discriminerende
bordje: ‘Verboden voor
houtwurm & fam.’


Dan tenslotte nog twee waarin Rikkert Zuiderveld zijn verhaaltje niet comprimeert tot een énkel ollekebolleke, maar er twee aan elkaar plakt. Elders bundelt hij er zelfs negen opeenvolgende. 
Het eerste staat in de rubriek Geografielessen; het tweede (en laatste) in Sportiviteitsverdrijf.

 

Achterhoek

Bent u een rustzoeker?
Mijd dan de achterhoek:
auto- en motorcross,
wat een kabaal!
Landbouwmachines en
rhythm-and-blues-muziek,
oerend hard feestgedruis
is hier normaal.

Belt men uit Varsseveld:
‘Hier is het rustig, hoor!
Wie dat bestrijden wil,
kletst uit z’n nek.
Hoort u die wielewaal?’
(Knetterdeknétterde…)
‘Wat? Ik versta u niet!’
Einde gesprek. 


Basket

Leve het basketbal!
Johnson is topscorer.
Als hij de basket vindt:
zeventien – twee!
Werknemer Jan van het
boekhouderijkantoor
vindt ook zijn basket, maar
scoort daar niet mee.

(Dan nog een opmerking.
Hoogst overbodig, maar
niettemin voeg ik er
gaarne aan toe:
wél hardop voordragen,
literatuurminnaar!
Toen ik het opschreef,
ontging mij de clou.)

Voor wie die clou nog steeds ontgaat: de basket is niet alleen een ring met net bij basketbal, maar ook een samengesteld pakket beleggingen. Allebei te vullen mandjes dus, maar alleen in het eerste geval via een balworp. 
 

Wordt vervolgd.

Archief 2024