Gedicht gedacht

 Poëzie is alledaags in de zin dat het voor iedere dag is (Carol Ann Duffy)

Een sinds 2016 dagelijkse en vanaf 1 januari 2020 wekelijkse, maar daarna toch weer iets vakere rubriek met gedichten en gedachten daarover. Vanaf januari 2021 zal er minder vaak dan wekelijks een bijdrage te lezen zijn; de schrijftijd gaat op aan drie boeken in voorbereiding. Het levensmotto blijft: ik ben onderweg om mooie dingen aan te raken.

------

Voor wie een handvat zoekt:
Met de pijl rechts van ARCHIEF (zie onderaan deze pagina) ga je terug naar het vorige jaar;
met de pijl links naar het volgende. Handiger zijn deze links: daarmee ga je naar de inhoudsopgaven van 20232022-1 (A t/m K), 2022-2 (L t/m Z) 2021-1 (A t/m K), 2021-2 (L t/m Z), 2020-1 (A t/m K), 2020-2 (L t/m Z), 2019, 20182017 en 2016.

Week 31 - 91. Herman Gorter: Mei (fragment)

donderdag 04 augustus 2022

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht

1889


Slechts een paar regels uit Mei stempelde Eli Content: de eerste drie (van maar liefst vierduizenddriehonderdeenentachtig). Het grote epos van Herman Gorter – zijn officiële debuut – verscheen maart 1889 in De Nieuwe Gids, het tijdschrift van de Tachtigers. De eerste versregel is de allerberoemdste uit de Nederlandse literatuur. 

In deze eerste regels verklaart een dichter – de ik uit regel twee – dat hij een nieuw lied zal brengen, maar wel een zoals de herinnering aan het gefluit van een jongen tijdens een zomeravond. Oftewel: een helemaal nieuw geluid, dat ook vergeten herinneringen tot leven wekt.


Een veel onbekender geluid is onderstaand gedicht van Bhai, pseudoniem van de Surinaamse dichter James Ramlall (1935-2018). Hij studeerde Nederlands, Pedagogiek en Indiase wijsbegeerte en religie, was directeur Cultuur van het Surinaamse Ministerie van Onderwijs en Cultuur en zeer betrokken bij wat er in zijn land gebeurde op cultureel gebied. Ik ben een éénling verscheen in 1973 in het literaire tijdschrift Tirade.

Ik ben
Een éénling
Een blad
Aan een boom
Een stilte
In de stilte
Een oog
Binnen het oog
Een geheim
Binnen het geheim.

Archief 2022